Kallelse och dokument till Årsmöte: ”Nya” Leader Närheten

Leader Närheten (med verksamhet i programperioden 2023-2027) kallas till årsmöte den 17 april kl 17.00. Plats: Acksjöns skola, Acksjön 363

Leader Närheten (med verksamhet i programperioden 2023-2027) kallas till årsmöte 

Välkommen till Leader Närhetens årsmöte för det förlängda räkenskapsåret 2022-2023.

Datum: 17 april 2024 Tid: 17.00 – 20.00 Plats: Acksjöns Skola, Acksjön 363

Vi önskar att du föranmäler dig till mötet, senast den 12:e april på info@narheten.se, så att vi beställer rätt mängd mat. Vi kommer att bjuda på smörgåstårta och fika.

Årsmöteshandlingarna publiceras här nedan senast en vecka före årsmötet. Önskas fysisk överlämning av dokument går det givetvis bra, observera dock att kansliet inte alltid är bemannat, kontakta oss i förväg så löser vi detta. Skulle det vara något problem med att få tillgång till handlingarna, matrestriktioner eller annan fråga går det bra att skicka ett mail till info@narheten.se

Motioner: Medlemmar kan lämna in motioner till Leader-kontoret, eller via e-post, fram till 3 april.
Medlemsavgift: För 2024 är medlemskap gratis i föreningen Leader Närheten. Blankett för medlemsansökan finns här: Medlemsansökan. Ansökan mejlas till info@narheten.se.

Program
17.00 Visning av kulturvandringsled med QR-koder, introduktion av Olle Bergman
18.00 Sedvanliga årsmöteshandlingar
18.45 Föredrag av leaderprojektet Musik i Molkom, Marie Persson
19.00 Smörgåstårta och fika
20.00 Avslut

Varmt välkomna!

Styrelsen, Leader Närheten

 

Kallelse, dagordning samt övriga årsmötes-dokument finner du här nedan:
(Klicka på länkarna)

Kallelse till årsstämma 2024

Dagordning 2024

ÅR 2023 Leader Närheten signed

RB Leader Närheten 231231_signerad

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag 2024