Testa din idé

Här hittar du våra insatsområden i Leader Närhetens Utvecklingsstrategi, samt en checklista för leaderprojekt. Passar din idé in i något av insatsområdena och stämmer med vår checklista – eller kan något utvecklas vidare?  

Faller projektet inom ramen för vår strategi? 

Vi har i vår utvecklingsstrategi identifierat fyra övergripande mål med tillhörande insatsområden som vi ser som viktiga för att främja utvecklingen i Leader Närhetens upptagningsområde: Grums, Kil, Forshaga, Storfors, Filipstad, Kristinehamn, Hammarö och Karlstad (Karlstad exklusive tätområde – se KARTA här!). Projekt måste uppfylla alla grundläggande villkor (se länk nedan), och falla inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin för att kunna behandlas av styrelsen och bli aktuella för stöd.

Till varje insatsområde finns Urvalskriterier till hjälp för poängbedömning och urval av de projekt som bäst bedöms bidra till att uppfylla våra mål.

Mål 1 – Engagerade landsbygder

Mål 2 – Smarta Landsbygder

Mål 3 – Konkurrenskraftiga Landsbygder

Mål 4 – Livskraftigt Vänerfiske

FÖRSTUDIE

En förstudie är inte lika omfattande som ett genomförandeprojekt och därför är även urvalskriterierna av enklare karaktär:

 

Här kan du läsa förklaringar och förtydliganden om vad styrelsen utgår från i bedömningen av urvalskriterierna : Bedömningsgrunder

(Scrolla vidare ner till vår CHECKLISTA!  ⇓ )

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista nedan!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Lokal förankring

Har idén uppkommit och utformats på ”gräsrotsnivå” – möter projektidén ett uttalat behov lokalt?

Samverkan

Kom inte ensam! Leader är samarbete och nätverkande. Ska projektet ske i samverkan – gärna mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?  Finns tid, kapacitet och ekonomi att ligga ute med pengar innan utbetalning kan ske?

Ideella insatser

Finns det vilja och möjlighet att medfinansiera projektet genom ideella insatser?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Långsiktighet

Finns det en plan för hur projektets resultat ska fortleva långsiktigt utan projektstöd när projektet är klart, och ge fortsatta positiva effekter? 

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Gör en Intresseanmälan – eller kontakta oss för vidare information. 

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.