medlemskap

Leader Närheten är en ideell förening som arbetar för hållbar landsbygdsutveckling i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Föreningen är öppen för medlemskap för alla inom det geografiska verksamhetsområdet som sympatiserar med föreningens syfte.

Bli medlem

Föreningen är öppen för medlemskap för alla inom det geografiska verksamhetsområdet som sympatiserar med föreningens syfte. Medlemskap i Föreningen Närheten är kostnadsfritt. Medlem kan den bli som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlemskap godkänns av styrelsen efter skriftlig ansökan. Medlemskapet förnyas årligen efter en uppdatering som kansliet skickar ut.

För att ha rösträtt på föreningsstämma ska medlem vara registrerad i medlemsförteckning senast när kallelse till föreningsstämma skickas ut.

Styrelsen får avslå en begäran om medlemskap endast om det kan antas att medlemskap kommer att motverka föreningens mål eller syfte. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara medlemmar.

Här nedan kan du läsa våra stadgar.

GDPR

Lagen om personuppgifter, GDPR, som är ett gemensamt regelverk för hela EU, gäller för alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Vi som ideell förening behöver för administration av vårt medlemsregister vissa uppgifter (som du själv lämnar vid ansökan). Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation och för upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöten. Du kan när som helst begära ditt utträde ur föreningen genom att kontakta oss och dina uppgifter tas då bort från vårt register. Samtliga medlemsuppgifter raderas när föreningen upphör.

 

Integritetspolicy 

Ansökan om medlemskap

Ladda ner ansökan genom att klicka på knappen nedan, fyll i och skicka in till info@narheten.se så har du ansökt om att bli medlem i föreningen Leader Närheten och din ansökan tas upp vid närmaste styrelsemöte.

Välkommen!