styrelse

Leader Närhetens styrelse består av representanter för ideell, privat och offentlig sektor i kommunerna Grums, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Forshaga och Kil. 

LAG

Styrelsen i Leader Närheten består av 24 ordinarie ledamöter jämnt fördelade från ideell, privat och offentlig sektor vilka geografiskt ska företräda hela leaderområdet . Styrelsen kallas LAG vilket står för Local Action Group. LAG är ansvarig för den lokala utvecklingsstrategin och prioriterar ansökningar utifrån strategins måluppfyllelse.

Styrelse

Dan Helmersson

Ordförande
Ideell sektor

danne.helmerson@svenskakyrkan.se

Ann-Louise Izindre

Vice ordförande
Offentlig sektor
Storfors kommun

ann-louise.izindre@storfors.se

Fredrik Mogren

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Kristinehamns kommun

Jenny Brodén

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Filipstads kommun

Maria Röhr

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Grums kommun

Mikael Kindberg

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Kils kommun

Annika Axelsson

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Hammarö kommun

Claes Havimäki

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Forshaga kommun

Henrik Lindholm

Ordinarie ledamot
Offentlig sektor
Karlstads kommun

Torbjörn Johansson

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Kristina Ahlstedt Karlsson

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Susanne Nyberg Sundqvist

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Lisa Gärdt

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Evelina Hultman

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Lars-Ove Byström

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Björn Karlsson

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Lars Emilsson

Ordinarie ledamot
Privat sektor

Anders Larsson

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Johnny Svensson

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Kristina Karlsson

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Lennart Johansson

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Mikael Tuneld

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Nicklas Åslund

Ordinarie ledamot
Ideell sektor

Pernilla Samuelsson

Ordinarie ledamot
Ideell sektor