Alla projekt  

(Här visas några exempel på projekt, vi fyller på med fler så fort vi har tid!)
Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Genomförandeår
Loading

Unik geologi, besöksnäring och utbildning i samverkan - Nu ska världens mineralrikaste område bli en certifierad Geopark!…

Ett samarbetsprojekt i Leader Närheten och Leader 7-sam för att underlätta att skapa energi-gemenskaper på landsbygden!…

Leader Närheten har drivit ett paraplyprojekt i syfte att utveckla infrastruktur och service på landsbygden. I projektet genomfördes olika mindre delprojekt av externa idébärare.…

Ideella krafter i Väse startade arbetet med att skapa en ny mötesplats med fokus på fysisk utomhusaktivitet där det finns något för alla. Vildaparken i Väse är i dag ett mycket uppskattat och välbesökt utflyktsmål!…

Cirkus i modern form - som ett sätt att främja folkhälsan, öka livskvalitén och skapa utveckling inom föreningsliv, sysselsättning och besöksnäring på landsbygden! …

Ett projekt på Ruds gård som bidrar till positiva effekter framför allt rörande lokalproducerade livsmedel, men även för arbetsmöjligheter och integrationsarbete.…

Drivna Värmskogsbor har tillsammans skapat ett servicecenter. De har med ideella krafter och pengar från Leader skapat en mötesplats för boende i närheten och ditresta besökare.…

Den tomma gamla byggnaden Sjölunden i Molkom har fått nytt liv! Här blomstrar nu kultur och konst bland restaurerade vackra möbler och cafégäster.…

Fryksta Snöeldorado - ett stort projekt med många samarbeten, stora ideella insatser och ett mycket lyckat resultat!…

I projektet Träffpunkt Rudskogen har man skapat en härlig mötesplats för Rudskogens Ryttarförenings medlemmar och hela bygden Rudskogen. …