Genomföra

När du har fått ett formellt beslut från Jordbruksverket är det dags att sätta i gång!

Följ beslutet!

När du har fått det formella beslutet att Jordbruksverket beviljar din ansökan kan du börja arbeta med genomförandet av ditt projekt. Det är mycket viktigt att du följer beslutet för att inte riskera avdrag på stödet! Projektet ska genomföra planerade aktiviteter och arbeta för att uppnå syfte och mål. 

Skriv upp och spara!

Var noggrann med att skriva upp den arbetstid som görs i projektet – inklusive den ideella arbetstiden som också ska redovisas när projektet är klart. 

Egenföretagare kan ha med ”Eget arbete” i projekt vilket rapporteras i blanketten Projektdagbok. 

 Alla stödberättigade utgifter som uppkommer i projektet ska redovisas vid ansökan om utbetalning, så spara kvitton och fakturor i god ordning. 

Spara också dokument som deltagarlistor vid exempelvis konferenser och om du bjuder på fika eller lunch i projektet.

 

Ändringar

Om något händer under projektets gång som påverkar dina möjligheter att följa beslutet kan du behöva göra en Ansökan om ändring av beslut. Du kanske behöver justera slutdatum, ändra budgeten eller omarbeta någon aktivitet. 

Kontakta alltid leaderkontoret för rådgivning om något inträffar som påverkar planerna, så hjälper vi dig vidare.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs även den i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du kan ansöka om ett förskott när du vill under projektets gång, om det skulle behövas för att klara likviditeten. Möjligt förskott beräknas utifrån storlek på budget. 

Ansökan om förskottsutbetalning innehåller i princip bara en fråga om hur mycket förskott du vill ha! För delutbetalning och slututbetalning är det mer att fylla i.

När projektet har upparbetat utgifter för genomförda aktiviteter kan du ansöka om delutbetalning, en eller flera gånger under projekttiden. Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt och bokfört alla utgifter. Det är viktigt att utgifterna särredovisas så att det framgår tydligt att utgifterna hör till projektet och inte till din ordinarie verksamhet. Utgifterna ska vara tydligt kopplade till aktiviteterna i din budget.

Du får ansöka om utbetalning för utgifter som uppkommit från och med det datum din ”Ansökan om stöd” kom in till Jordbruksverket.

Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring. När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen eller projektet och vad de redovisade utgifterna har använts till.

Du ska också skriva en kort redovisning av vilka aktiviteter som hittills genomförts och hur projektet går.

 

 

Informationskrav och logotyper

VIKTIGT!! Om du som projektägare informerar om ditt projekt på något sätt – på din hemsida, i socila medier eller i tryckt material – måste det framgå att projektet finansieras med medel från EU. Därför ska alltid EU-emblemet med tillhörande text finnas med på sidan/materialet. EU-emblemet ska vara minst lika stort till höjd eller bredd som övriga logotyper på sidan och placeras på en vit bakgrund/med vit ram. Regler kring utformningen och informationskravet får du också med ditt beslut.

Ta även med Leader Närhetens logotyp i ditt informationsmaterial.

Korrekta logotyper att ladda ner hittar du här. 

EU-emblemet finns i två utföranden att välja på; horisontell och vertikal.

Klicka på knapparna för att ladda ner.

 

OBS: Angående Ansökan om utbetalning:.

När det gäller Ansökan om delutbetalning och Ansökan om slututbetalning är det viktigt att det blir rätt! Särskilt vid ansökan om slututbetalning, då det blir svårare att komplettera i efterhand. Vi rekommenderar därför att du sparar ditt utkast och mejlar ansökan som pdf till oss så att vi kan granska den och återkoppla innan du väljer att skicka in den genom att trycka på knappen ”Granska och skicka in”.

Vi på kansliet finns här för att stötta och svara på frågor!