Kallelse till årsstämma – Leader Närheten

Datum: 8 mars Tid: kl 18-19 Plats: via Teams

Den ideella föreningen Leader Närheten bildades den 12 september 2022 på Ölme Prästgård där vi inledde med en fin middag. Nu är det dags för årsmöte och detta kommer i stället att ske digitalt via Teams då verksamheten precis är i startgroparna och har ett lite mindre omfattande innehåll.

Datum: 8 mars 2023
Tid: 18.00 – 19.00

Du behöver inte föranmäla dig till mötet, en kalenderinbjudan går ut till samtliga registrerade medlemmar. I mötesbokningen kommer du att hitta årsmöteshandlingarna vilka även är tillgängliga på vår hemsida (se nedan). Vid eventuella problem med handlingarna; skicka ett mail till info@narheten.se vid problem så får ni dem så snart som möjligt.

HÄR HITTAR DU MÖTETS DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

VERKSAMHETSPLAN 2023

STADGAR – justerat förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Justering av stadgarna tillåter offentlig sektor att välja ersättare om så önskas.
(Detta påverkar inte sammansättning utifrån könsfördelning då det enbart berör ordinarie ledamöter.)