Paraplyprojekt just nu!

Utvecklingscheck

för service och mobilitet

Det finns nu möjlighet att söka stöd till projekt som vill göra insatser för förbättrad service på landsbygden eller utveckla lösningar för samdistribution och pendling (mobilitet). I s k paraplyprojekt finns möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt. Vi delar ut checkar till delaktiviteter i projektet och du kan maximalt ansöka om 50 000 kr till din idé. 

Enklare administration och snabbare beslutsvägar ska göra det lättare för idébärare att gå från idé till handling, i jämförelse med att driva ett helt projekt. Leader Närheten står som projektägare gentemot Jordbruksverket i detta paraplyprojekt, och välkomnar alla som vill genomföra utvecklingsprojekt (delaktiviteter) i Karlstad exklusive tätort, Hammarö, Grums, Kil och Forshaga att ansöka till oss. Du kan även söka för en förstudie som helt eller delvis syftar till att utveckla infrastruktur och service på landsbygden. Delaktiviteterna ska vara genomförda senast sista december 2023.

Utvecklingscheck för service och mobilitet är ett pågående projekt inom programperioden 2014-2022!

Om du är osäker på om din idé passar in hos oss är du varmt välkommen att mejla en kort sammanfattning av vad du vill göra så guidar vi dig vidare! 

Kontakt: info@narheten.se

 

 

Scrolla ner till Ansökan! 

 

 

Insatsområde Infrastruktur och service

Utveckla service

Insatsområdet Infrastruktur och service har som mål att öka antalet noder för olika typer av service på landsbygden, så kallade servicepunkter, inom Leader Närhetens geografiska upptagningsområde. Det kan handla om möjligheter till post- och bankservice, tillgång till sjukvård, lanthandel, internet, möteslokaler o dyl. Vad behöver din hembygd för att utvecklas – hur blir det enklare att leva och arbeta där?

Insatsområde Infrastruktur och service

Samdistribution och pendling

Insatsområdet Infrastruktur och service har också som mål att utveckla innovativa lösningar för samdistribution och pendling. Det kan exempelvis handla om att skapa nätverk för samåkning eller transport av varor ur ett hållbarhetsperspektiv. Finns det innovativa lösningar som kan gå att genomföra genom samverkan? Exempel kan vara nya virtuella mötesplatser som främjar nätverkande och samarbeten kring frågan.

Förstudie

En check kan även vara lämplig för att möjliggöra en förstudie där man undersöker behov och möjligheter i bygden – kanske genom konsultation av en expert inom området för att konkretisera målbilden. Vad behöver utvecklas för att gynna de bosatta/företagen/föreningarna? Vad efterfrågas? Lokal förankring och underifrånperspektiv är grundläggande och en förstudie kan därför vara en viktig språngbräda för fortsatt projektarbete mot en smart landsbygd med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – på lokal nivå.

Processen i stora drag 

Om er idé kan passa in i ovanstående insatsområden ber vi er att skicka in en enkel ansökan till oss på kansliet. Ni förväntas bidra med viss ideell tid i projektet som en form av medfinansiering. När ansökan är komplett ska projektet föredras inför LAG (Local Action Group) där det även genomgår en poängbedömning – det är nu ett beslut fattas huruvida projektet godkänns eller inte. Vid ett positivt besked är det dags att dra i gång! I samband med detta kommer projektägaren att utbildas för att under genomförandets gång vara rustad för de detaljer som är nödvändiga att ha koll på för att lyckas med den redovisning som ska göras gentemot Leader Närheten – vi hjälper dig med hur underlagen (fakturor, betalningsbevis, ideell tid) ska se ut och vara ordnade för att utbetalningen ska kunna ske. OBS att investeringar (över 22000 kr ex moms) inte är stödberättigade i detta projekt. 

 

ANSÖK!

Här kan du ladda ner ansökan. Fyll i och mejla ansökan till oss på info@narheten.se så återkopplar vi snarast!