Uppföljning av verksamhetsåret 2023

Leader Närheten har nu sammanställt den årliga uppföljning och utvärdering som rapporteras till Jordbruksverket.

Leader Närheten har nu sammanställt den årliga uppföljning och utvärdering som rapporteras till Jordbruksverket. Här kan du ta del av rapporten för vårt första verksamhetsår: Uppföljning år 1