Avslutat

Kyl och frysrum med förädlings-kapacitet

Ett projekt på Ruds gård som bidrar till positiva effekter framför allt rörande lokalproducerade livsmedel, men även för arbetsmöjligheter och integrationsarbete.

Modern cirkus

Cirkus i modern form – som ett sätt att främja folkhälsan, öka livskvalitén och skapa utveckling inom föreningsliv, sysselsättning och besöksnäring på landsbygden! 

Antik & Design – Sjölunden

Den tomma gamla byggnaden Sjölunden i Molkom har fått nytt liv! Här blomstrar nu kultur och konst bland restaurerade vackra möbler och cafégäster.

Väse Aktivitetspark – Vildaparken

Ideella krafter i Väse startade arbetet med att skapa en ny mötesplats med fokus på fysisk utomhusaktivitet där det finns något för alla. Vildaparken i Väse är i dag ett mycket uppskattat och välbesökt utflyktsmål!

Servicepunkten i Värmskog

Drivna Värmskogsbor har tillsammans skapat ett servicecenter. De har med ideella krafter och pengar från Leader skapat en mötesplats för boende i närheten och ditresta besökare.

Fryksta Snöeldorado

Fryksta Snöeldorado – ett stort projekt med många samarbeten, stora ideella insatser och ett mycket lyckat resultat!

Paketering av upplevelser och aktiviteter i Värmland

Värmland Camper AB har utvecklat ett koncept som främjar klimatsmart naturturism genom att skapa en ny typ av upplevelseturism samt bilda ett nätverk med lokala aktörer ute i regionen.

Träffpunkt Rudskogen

I projektet Träffpunkt Rudskogen har man skapat en härlig mötesplats för Rudskogens Ryttarförenings medlemmar och hela bygden Rudskogen.