vildaparken i väse

Ideella krafter i Väse startade arbetet med att skapa en ny mötesplats med fokus på fysisk utomhusaktivitet där det finns något för alla åldrar. Vildaparken i Väse är i dag ett mycket uppskattat och välbesökt utflyktsmål med grillplats, dass, utegym och olika banor för mountainbike, skate och klättring, i anslutning till motionsslingan i skogen.

Om projektet

Ansökan avser stöd för att bygga en downhill-bana och låghöjdsbana inom ramen för en aktivitetspark som även omfattar en skatepark och parkouranläggning. Projektet behövs för att stimulera barn, ungdomar och funktionshindrade till ett aktivt utomhusliv. Syftet är även att parken skall bli en social och naturlig mötesplats för familjer och äldre i Karlstad kommun med nytt fokus på Väse. Projektet syftar också till att öka besöksnäringen lokalt genom att skolklasser och familjer från Karlstad, Kristinehamn och kringliggande kommuner reser ut från centralorterna. På sikt är förhoppningen att antal besök skall medföra att en butik etableras, vilket också  kan öka nyinflyttning och nybyggnation.

Projektet är en viktig del i landsbygdsutvecklingen inom Karlstad kommun med fokus på barn, ungdomar och funktionshindrade. Även äldre stimuleras till en ny mötesplats för balans och koordinationsträning. En viktig faktor är att aktivera nämnda grupper till utomhusaktiviteter inriktade mot dagens populära träningsformer. Man hoppas även på minskad skadegörelse till följd av nya intressen.

Parken är i dag ett mycket välbesökt och uppskattat utflyktsmål i anslutning till motionsspåret i skogen. Här finns nu både downhillbanan och låghöjdsbanan för klättring som man startade med, samt anläggningar för skate, parkour, utegym, grillplatser, dass och parkering. 

Om projektet

Projektperiod
Genomfördes 2017-2018

Projektägare
Väse framtid (ideell förening)

Insatsområde

Föreningsliv och ökad livskvalitet

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
Projektstöd: 759 863 kr

Medfinansiering
Karlstad kommun 200 000 kr

Total finansiering
959 863 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden