utvecklingscheck för service och mobilitet

Leader Närheten driver ett paraplyprojekt i syfte att utveckla infrastruktur och service på landsbygden. I projektet genomförs olika mindre delprojekt.

Om projektet

PARAPLYPROJEKT

Leader Närheten driver ett så kallat paraplyprojekt i syfte att uppnå förbättrad service på landsbygden eller utveckla lösningar för samdistribution och pendling (mobilitet). I paraplyprojekt har externa idébärare haft möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt som syftar till att utveckla infrastruktur och service på landsbygden. Enklare administration och snabbare beslutsvägar ska göra det lättare för idébärare att gå från idé till handling, i jämförelse med att driva ett helt projekt på egen hand. Leader Närheten står som projektägare gentemot Jordbruksverket i detta paraplyprojekt och delar ut checkar om max 50 000 kr till delaktiviteter i Karlstad (exklusive tätort), Hammarö, Grums, Kil och Forshaga.

Fem delaktiviteter är nu genomförda och slutrapporterade. De som beviljats stöd genom utvecklingscheckar och genomfört delprojekt är:

Fagerås bygdegård: ”Utveckling av Fagerås bygdegård”

Folkets hus i Segmon: ”Service och beredskap vid kriser på landsbygden. Beredskapsdagen 2023 i Segmon”

 Borgviks hembygdsförening: ”Servicepunkt 2.0”

Skruvstad bygdeförening: ”Mediautrustning Skruvstad bygdegård”

 Mellansveriges Folkets hus och parkregion: ”Förstudien Folkets Hus – ett grannskapskontor?”

Insatserna har framför allt resulterat i en ökad tillgänglighet till service i form av fungerande lokaler för möten, konferens, utbildningar, lokala arrangemang och fritidsaktiviteter, men har även skapat många nya nätverk och ett ökat intresse för att nyttja föreningslokaler och föreningarnas verksamheter i ett vidare perspektiv med mer fokus på just service och mobilitet. Insatsen har väckt frågan om service och mobilitet på landsbygden och medvetandegjort problematiken samt frågan om olika möjliga resurseffektiva lösningar bland lokala aktörer som t ex bygdegårdar och Folkets hus-föreningar – vilket vi även hoppas leder till vidare framtida projektidéer och insatser.         

Utvecklingscheck för service och mobilitet är ett projekt inom programperioden 2014-2022.

 

Projekt

Syftet med projektet är att stimulera initiativ som i ett längre perspektiv gör det lättare för människor att leva och bo på landsbygden. 

Målet med projektet är att dela ut ca 5 st checkar med ett maxbelopp om 50 000 kr till olika delaktiviteter som ska kunna leda till utökad service och förbättrad mobilitet på landsbygden. 

Projektet består i:

  • Informationsspridning, handledning och projektcoachning samt genomförande av delaktiviteter.
Om projektet

Projektperiod
Programperiod 2014-2022

Pågående

Projektägare
Leader Närheten

Om projektet

Insatsområde: Infrastruktur och service

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
399 977 kronor

Total finansiering
399 977 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
Logotyper