träffpunkt rudskogen

I projektet Träffpunkt Rudskogen ville man skapa en mötesplats för Rudskogens Ryttarförenings medlemmar och hela bygden Rudskogen. 

Om projektet

I projektet Träffpunkt Rudskogen har man skapat en härlig mötesplats för Rudskogens Ryttarförenings medlemmar och hela bygden Rudskogen. Man behövde en lokal som är uppvärmd året om och med övernattningsmöjligheter där det finns toalett, dusch och en cafeteria. Lokalen ska vara en naturlig samlingspunkt och kunna användas vid möten för föreningens styrelse, ungdomssektion och tävlingskommitté samt ge bättre förutsättningar vid kursverksamhet, läger, tävlingar mm. Detta ökar servicen och tillgängligheten för alla som besöker föreningen. Träffpunkten möjliggör även ett ökat samarbete med andra föreningar som kan hyra lokalen. Träffpunkt Rudskogen ska vara en samlingsplats där människor kan växa och ha roligt tillsammans.

 

Projekt

Syftet med projektet är att utveckla föreningen för att nå långsiktigt positiva effekter för främst barn och ungdomar, men även ytterligare målgrupper.

Målet med projektet är att upprätta en fysisk mötesplats i form av en utrustad byggnad.

Projektet består i:

  • Markarbete
  • Byggnation
  • Målning
  • Inredning, inköp och iordningställande
  • Marknadsföring
  • Invigning
  • Informationsspridning

Om projektet

Projektperiod
Programperiod 2014-2022

Slutredovisat 2022

Projektägare
Rudskogens ryttarförening

Webb och sociala medier
Instagram:  traffpunktrudskogen
Webbplats: rudskogen.se

Om projektet

Insatsområde: Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
750 000 kronor

Total finansiering
750 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper