fryksta snöeldorado

Ett stort projekt som genomförts i samarbete med flera föreningar och en mängd ideella timmar har gett ett fantastiskt lyckat resultat! 

Om projektet

Projekt Frysta Snöeldorado är ett utvecklingsprojekt med stöd och finansiering från Leader Närheten – med medel från EU, Arvsfonden, Värmlands Idrottsförbund, egna medel från Kils Slalomklubb samt ideella arbetstimmar från klubbens medlemmar. Bakgrunden till utvecklingsprojektet var att förnya anläggningen för att kunna attrahera nya medlemmar, satsa på nya skidgrenar samt erbjuda ett större utbud för besökare.  

I projektet ingår en utbyggnad av snösystemet för att halvera tiden för snöläggningen samt att kunna ta vara på de allt kortare köldperioderna. För att öka anläggningens attraktion har man även inlett ett samarbete med Kils OK och Kils kommun där man avsätter snöläggningskapacitet för längdspåren på Frykstahöjden.

För att locka en ny målgrupp byggdes en skicrossbana. Detta för att skapa ett ytterligare aktivitetsutbud och att möjliggöra en ny tävlingsgren inom klubben. För de minsta barnen samt nybörjare byggdes ett 36 meter långt åkband samt helt nytt område i anslutning till Familjebacken. Detta är ett stort lyft då den närmsta anläggningen som erbjuder åkband är Branäs. För Skidskolan skapar detta en stor fördel och de allra minsta kan med lätthet ta sig upp i backen och det sparar även många ryggar för snälla föräldrar och ledare. Man kan nu också erbjuda en minihoppbacke som byggs av snö. Detta i samarbete med Svenska Skidförbundets backhoppningssektion. 

Här kan du se en film om projektet

Nicklas Åslund berättar om hur det är att arbeta med ett större leaderprojekt: 

Om projektet

Projektperiod
Genomförande under 2018

Projektägare
Kils slalomklubb

Webb och sociala medier
Facebook: Kils slalomklubb/Frykstabacken
Webbplats: www.frykstabacken.se

Om projektet

Projektet genomfördes inom insatsområdet Föreningsliv och ökad livskvalitet.

 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
2 188 000 kronor

Medfinansiering från Värmlands idrottsförbund samt Allmänna arvsfonden 
1 562 000 kronor

Egen privat finansiering, Kils Slalomklubb
414 000 kronor

Total finansiering
4 164 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper