Servicepunkt värmskog

Ett nav för service, näringslivsutveckling och turism.

Om projektet

Under 2016 arbetade en framtidsgrupp för Värmskog med ett visionsförslag för hur man vill att Värmskog ska se ut om 10 år. Utifrån denna vision landade man i projektet – att bygga ut en servicepunkt för bygden där verksamheter som syftar till att utveckla turism, nyföretagande, social och teknisk service och utbildning kan förenas i samma lokaler.

Bygdegårdsföreningen i Värmskog har nu byggt en servicepunkt. Byggnaden inrymmer lokaler som kan användas för turister, besökande, fastboende samt konferensgäster. Tanken är att bygdens invånare ska kunna få hjälp med enklare it-support eller datorfrågor eller bara komma in för att ha ett möte. Det finns försäljning av olika lokala produkter samt kaffe och glass mm. Butiksdelen har också utvecklats för att kunna leverera ut förbeställda matkassar i samarbete med lanthandeln i byn. Verksamheten skall kunna utvecklas efterhand som behov uppstår av nya servicefunktioner för landsbygden.

Samverkan med den intilliggande turistattraktionen Värmskogs Café har ökat mervärdet för besökare. Det finns idag tillräckligt med ändamålsenliga lokaler för att klara ett bra mottagande av turister och att kombinera detta med nya servicelösningar för bygden. Byggnationen har blivit det nav för service, näringslivsutveckling och turism som man önskat  – Servicepunkten är en attraktiv entré för alla verksamheter som nu ligger samlade här och utgör en front som tydligare framhäver lokalerna som ett bygdecentrum för många olika typer av besökare.

Projektet har genomförts med lokala hantverkare, lokala leverantörer av produkter och livsmedel och i samverkan med flertalet föreningar och aktörer, t ex ett föräldrakooperativ, Värmskogs Sportklubb, hembygdsföreningen och Värmskogs Café.

Om projektet

Projektperiod
Genomfördes 2020

Projektägare
Bygdegårdsföreningen Värmskog

Webb och sociala medier
Facebook: Värmskogs Servicepunkt
Webbplats: www.varmskog.se

Insatsområde

Projektet genomfördes inom insatområde 2 Infrastruktur och bredband

Om finansiering

Beviljat leaderstöd

2 105 950 kronor

Total finansiering
2 105 950 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden