paketering av upplevelser och aktiviteter i värmland

”Målet med projektet är att skapa en ny typ av upplevelseturism samt bilda ett nätverk med lokala aktörer ute i regionen, där vi tillsammans erbjuder svenska och utländska turister det bästa av Värmland inom upplevelser, rekreation och lokalproducerade produkter.”

Om projektet

Projektägaren Värmland Camper AB vill få ut fler människor i naturen och erbjuder därför ett koncept där man kan hyra en färdigutrustad minihusvagn som är lätt och smidig att hantera, kombinerat med förbokade campingplatser eller tips på ställ-platser i naturen, samt aktiviteter och upplevelser i det fria. Syftet är att öka tillgängligheten för gemene man så att fler upptäcker fördelarna med naturturism. Man vill främja ett mer klimatsmart turistande!

I projektet ingår att bygga nätverk och samarbete med fler aktörer i området så som campingar, uthyrare av cyklar, kajaker och SUP-brädor mm.

Syftet med projektet är stärka besöksnäringen kopplat till natur- och kulturupplevelser. Målet med projektet är att kartlägga och planera resrutter i området i samverkan med lokala aktörer, iordningställa en campingvagn samt marknadsföra och starta uthyrningsverksamhet.

Projektägaren om projektet:

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Jordbruksverket/Leader genomför vi ett projekt med paketering av boende med campervagn, upplevelser och aktiviteter i Värmland, med ett nytt spännande koncept som ligger i tiden. Kunden erbjuds en unik och färdigpaketerad resrutt i Värmland utifrån olika teman. Tanken är att vi ska hjälpa kunden upptäcka lokala besöksmål och smultronställen i Värmland. Besöksmålen väljs ut efter säsong och lokala evenemang. I samarbete med andra aktörer inom regionen erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser etc. Målet med projektet är att skapa en ny typ av upplevelseturism samt bilda ett nätverk med lokala aktörer ute i regionen, där vi tillsammans erbjuder svenska och utländska turister det bästa av Värmland inom upplevelser, rekreation och lokalproducerade produkter.

 

< — Bläddra bland fler bilder!

Om projektet

Projektperiod
Programperiod 2014-2022

Slutredovisat 2022

Projektägare
Värmland Camper AB

Webb och sociala medier
Webbplats: varmlandcamper.se

Om projektet

Projektet genomfördes inom insatsområdet ”Hållbar besöksnäring inom natur och kultur”.

Projektets aktiviteter är:
– Samverkansmöten
– Kartläggning av resrutter
– Inköp av campingvagn med tillbehör samt bokningsutrustning
– Framtagande av informationsmaterial och hemsida

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Egen finansiering – intäkter
168 090 kronor

Total finansiering
368 090 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper