modern cirkus

Cirkus i modern form – som ett sätt att främja folkhälsan, öka livskvalitén och skapa utveckling inom föreningsliv, sysselsättning och besöksnäring på landsbygden! 

Om projektet

Syftet med projektet är att nyskapa ett kulturarv genom cirkusskolor och årligen återkommande cirkusfestivaler på landsbygden i Värmland. Avsikten är också att skapa arbetstillfällen för cirkusartister och cirkuspedagoger och att skapa utveckling i bygden och föreningslivet. Man vill erbjuda en ny form av fritidssysselsättning för barn och unga och en inkluderande väg att öka antalet engagerade i föreningslivet, från hela samhället, och satsar även på givande samarbeten med skolor, förskolor och äldreboenden. Projektet innefattar en mycket stor ideell insats då ett stort antal olika föreningar är engagerade i arbetet. 

Den första festivalen i Forshaga genomfördes sommaren 2022 och blev en storslagen succé!

Om projektet

Projektperid

Programperiod 2014-2022

Slutredovisat 2023

Projektägare
Forshaga-Deje teaterförening – en del av riksteatern

Insatsområde

Insatsområde: Föreningsliv och ökad livskvalitet

 

 

 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
724 600 kronor

Medfinansiering 

Privat finansiering gnm intäkter: 10 000 kronor

Riksteatern Värmland med medel från Region Värmland: 375 000 kronor

Total finansiering
1 109 600 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten samt kommunerna i Leader Närheten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden