mineralriket geopark wermlandsberg

Unik geologi, besöksnäring och utbildning i samverkan – Nu ska världens mineralrikaste område bli en certifierad Geopark!

Om projektet

Filipstads kommun, Värmlands Museum, Bergsskolan, Naturhistoriska Riksmuseet samt hembygdsföreningen i Nordmark samarbetar här för att skapa en Geopark i Filipstads bergslag, Mineralriket Geopark, som syftar till att visa upp områdets och ta vara på platsens unika geologiska värden, bedriva platsutveckling på landsbygden och bygga en positiv bild av både området och regionen.

Syftet är att platsutveckla ett unikt geologiskt intressant besöksmål i Filipstads Bergslag och skapa förutsättningar för att ansöka om status som Svensk Geopark. Geoparkens syfte ska främst vara att visa upp världens mineralrikaste område och främja samverkan och kunskapsdelning kring geologi och relaterade frågeställningar – inte minst hållbarhetsfrågor.

Projektet består av:

  • Samverkan och organisation. Geoparken bygger på en stark samverkan mellan deltagande aktörer och lokalbefolkning.
  • Skapande av geopark. En geopark behöver tillgänglig information och naturvägledning, så många aktiviteter kommer handla om att skapa både fysiskt och digitalt material som uppfyller de kraven.
  • Skola och utbildning. Aktiviteter som riktar sig mot skolan och besökare och konsten att förmedla geologi på ett begripligt sätt.

Målet med projektet är att ha skapat samverkan och en fullt fungerande geopark som möter kraven för att få godkänd status som certifierad Svensk Geopark.

Om projektet
Projektperiod
Pågående

Projektägare
Filipstads kommun

Webb och sociala medier

Instagram

Facebook

Webbplats

 

Insatsområde

Entreprenörskap och näringslivsutveckling

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
Projektstöd: 1 234 588 kr

Medfinansiering
Filipstads kommun: 428 655 kr
Värmlands museum: 375 080 kr

Total finansiering
2 038 323 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Övrig offentlig medfinansiering.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden