Kyl och frysrum med förädlings-kapacitet

Bättre förutsättningar för lokalproducerade livsmedel –  främjar  möjligheter till  utbildning, integration och ökad sysselsättning på köpet! 

Om projektet

Kristina på Ruds gård i Kil hade behov av lokaler för att kunna säkerställa förädlingen i den egna verksamheten med lammproduktion, på plats. Hon såg också att projektet skulle kunna generera utveckling för andra och möta en ökad efterfrågan på lokalproducerade livsmedel, och en möjlighet att lokalen skulle kunna bli en samlingsplats för utveckling av samarbeten med både företag, föreningar och organisationer. Kristina vill erbjuda fler gårdar att utnyttja lokalen och ser ett behov av att det utbildas fler inom branschen.

Projektets syfte och mål; att öka andelen närproducerade ekologiska livsmedel genom att installera ett kylrum i anslutning till en gårdsbutik och därigenom öka kapaciteten, samt kunna erbjuda en lokal som ger möjligheter till produktförädling och utbildningar kring livsmedelsförädling.

Aktiviteterna bestod i inköp och installation av en specialbyggd container utrustad med kylaggregat samt markberedning, utbildning inom förädlingsmetoder, möten för produktutveckling och samarbeten, planeringsarbete, projektledning och marknadsföring.

Projektet är nu genomfört och resultatet har redan märkbart ökat utdelningen för verksamheten i den anslutna gårdsbutiken. Ett samarbete med studieförbundet vuxenskolan har resulterat i kurser om livsmedelsförädling och fler synergieffekter märks, bl a genom samarbetet med fler aktörer med intresse av lokalproducerade livsmedel.

Projektet är redan på god väg att bidra till långsiktigt positiva effekter f a rörande lokalproducerade livsmedel, men även för arbetsmöjligheter och integrationsarbete genom kursverksamhet och ökad omsättning i företaget.

 

 

 

Om projektet

Projektperid

Programperiod 2014-2022

Slutredovisat 2022

Projektägare
Kristina Ahlstedt Karlsson, enskild firma

Webb och sociala medier
Facebook: www.facebook.com/rudsgard
Webbplats: Gårdarna i Värmland (gardarnaivarmland.se)

Insatsområde

Insatsområde: Hållbar omställning och hållbart naturbruk 

 

 

 

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering – Egen privat finansiering
300 000 kronor

Total finansiering
500 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden