Digitalt kartverktyg – energi-gemenskaper

Ett samarbetsprojekt i Leader Närheten och Leader 7-sam för att underlätta att skapa energi-gemenskaper på landsbygden!

Om projektet

Coompanion Värmland driver projektet ”Digitalt kartverktyg – energigemenskaper”. Projektet får delat stöd från Leader 7-sam och Leader Närheten i detta samarbetsprojekt för att kunna täcka upp nästintill hela Värmland.

Med projektet vill projektägaren visa hur man kan skapa en tryggare energiförsörjning på landsbygden genom kooperativ samverkan. Man vill underlätta möjligheterna att lokalt etablera lokala energigemenskaper och därmed producera, lagra, dela och konsumera förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns idag ett stort intresse för att starta energikooperativ på landsbygden, vilket stärker lokalsamhället och utnyttjar de resurser som finns i området på bästa sätt, och därmed även säkerställer den lokala energiförsörjningen. Det finns ett behov av att sitta tillsammans och på ett enkelt sätt räkna ut energianvändning, behov och placering av produktionskällorna för att förstå vad en energigemenskap är, hur det kan komma att se ut och vad investeringsbehovet är. Några av dessa målgrupper ska involveras, utgöra piloter, vid framtagandet av det digitala verktyget.

Målet med projektet är att skapa ett digitalt kartverktyg som kommer vara avgiftsfritt och som ska underlätta beräkningar för och visualisera lokal elkonsumtion, möjlig produktion baserad på olika energislag liksom lagring och delning av energi. Förutom kartverktyget kommer även en informationsfilm att tas fram i projektet.

Om projektet
Projektperiod
Pågående
Projektägare
Coompanion Värmland (ek förening)
Webb och sociala medier
Facebook

Webbplats

 

Insatsområde
Smarta landsbygder
Om finansiering
Beviljat leaderstöd
Projektstöd: 416 962 kr

(Projektet utgör ena halvan av ett samarbetsprojekt där Leader 7-sam står för den andra delen.)

Medfinansiering

Total finansiering
416 962 kr
Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Närheten.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden