Antik & design -sjölunden

Den gamla snickerifabriken från 1929 har fått nytt liv!

 

Om projektet

Projektet genomfördes för att främja den värmländska landsbygden och skapa arbetstillfällen på en mindre ort. Målet har varit att skapa en kulturell mötesplats på landsbygden och skapa förutsättningar för framtida anställningar och en levande landsbygd.

Byggnaden Sjölunden har funnits sedan 1929 och var från början en snickerifabrik, men stod oanvänd på senare år. 2017 köpte Antik & Design byggnaden för att utveckla sin befintliga verksamhet, men även för att skapa en ny kulturell arena – öppen för allmänheten. Sjölunden var vid den här tidpunkten endast ett skal och hade ett stort behov av att rustas upp genom stora renoveringar.

Sjölunden är en byggnad som består av två våningar varav det nedre (markplanet) ska användas som butik och utställningslokal av Antik & Designs exklusiva inredningsobjekt. Övre våningen i den 600 m2 stora byggnaden Sjölunden har renoverats och färdigställts för att innefatta konstutställningar, andra kulturella event samt en samlingsplats för kulturellt intresserade människor från hela världen. Miljön är fantastisk med utsikt över sjön och ger tillfälle till avkoppling och rekreation. Det primära syftet är att etablera nya och lyfta fram mindre kända konstnärer eftersom de behöver få en chans att utvecklas i sin verksamhet. Man har upparbetat samarbeten med en mängd konstnärer och vill fylla väggarna och salarna med kulturella föremål som lockar besökare från hela världen med intresse för kultur, design, inredning och återbruk, och som gör Molkom till en kulturell mötesplats.

Projektet har även samarbetat med Karlstads kommun och Länsstyrelsen angående bl a säkerhet och hållbar energiförsörjning i byggnaden. Övriga samarbeten involverar flertalet intressenter kring cafeterian som kan gynna försäljning av lokalproducerade varor, samt möjligheten till ökad sysselsättning och integration genom anställning i cafeterian. Sjölundens verksamhet gynnar besöksnäringen i Molkom vilket också leder till ökad sysselsättning på orten.

Om projektet

Projektperiod
Genomfördes 2018-2020

Projektägare
Antik & Design AB 

Webb och sociala medier
www.antikochdesign.se

Om projektet

Insatsområde 1 Hållbar besöksnäring inom natur och kultur (Landsbygdsfonden)

Projektet genomfördes för att främja den värmländska landsbygden och skapa arbetstillfällen på en mindre ort. Målet har varit att skapa en kulturell mötesplats på landsbygden och skapa förutsättningar för framtida anställningar och en levande landsbygd.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering – Egen privat finansiering Antik & Design AB
120 000 kronor

Total finansiering
320 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper