Kallelse till Årsmöte: ”Gamla” Föreningen Närheten

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte den 13 april kl 17.00. Plats: Lindås Lamm.

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte den 13 april kl 17.00. Plats Lindås Lamm.

Anmäl deltagande senast 7 april till info@narheten.se eller tel 070-882 16 63. Välkomna!

Kallelse och dagordning finner du här:

Kallelse årsmöte 2023

Dagordning Årsmöte 2023 Föreningen Närheten

Och här nedan hittar du övriga dokument för årsmötet:

Signerad Årsredovisning 2022 Föreningen Närheten

Revisionsberättelse för Föreningen Närheten 2022

Verksamhetsberättelse Föreningen Närheten 2022

Verksamhetsplan Föreningen Närheten 2023

Valberedningens förslag 2023