Kallelse och dokument till Årsmöte: ”Gamla” Föreningen Närheten

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte den 16 april kl 14.00. Plats: Digitalt via Teams

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte, digitalt möte via Teams, den 16 april 2024 kl 14-15.

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, uppföljning, årsredovisning med revisionsberättelse och verksamhetsplan finns tillgängliga på Leader-kontoret och på hemsidan en vecka före årsmötet, liksom valberedningens förslag till ny styrelse och motioner inklusive motionssvar. Observera att kansliet inte alltid är bemannat, kontakta oss för att lösa en fysisk överlämning av dokument vid behov.

MOTIONER
Medlemmar kan lämna in motioner till Leader-kontoret, eller via e-post, fram till 2 april.

ANMÄL DELTAGANDE PÅ ÅRSMÖTET
Mejla: Ingen föranmälan krävs men tacka gärna ja på kalender-inbjudan.

Kallelse, dagordning och övriga årsmötes-dokument finner du här nedan:
(Klicka på länkarna)

Kallelse årsmöte 2024 Föreningen Närheten 

Dagordning Årsmöte 2024 Föreningen Närheten

ÅR 2023 Föreningen Närheten signed

RB Närheten 231231_signerad

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag 2024

Hjärtligt välkomna!