LAG-möte ”Gamla” Föreningen Närheten

"Gamla" Föreningen Närheten: LAG-möte via Teams 23/2 kl 8.30-10.30

”Gamla” Föreningen Närheten: LAG-möte via Teams 23/2  kl 8.30-10.30

Dokument för inläsning inför projektbeslut mm mejlas ut till styrelsen eller läggs upp på Internsidan.