LAG-möte

Dags för LAG-möte i nya Leader Närheten! Vi ses via Teams kl 9-12.

Dags för LAG-möte med styrelsen i nya Leader Närheten!

Dokument för inläsning inför projektbeslut mm kommer att finnas på vår Internsida här på hemsidan.

Svara på kalender-inbjudan eller anmäl deltagande till info@narheten.se eller 070-882 16 63.

Vi ses digitalt 30 april kl 9-12. (Obs: ändrat från fysiskt möte till digitalt halvdagsmöte!)