LAG-möte

"Gamla" Föreningen Närheten: LAG-möte via Teams 6/10 kl 8.30-9.30

”Gamla” Föreningen Närheten: LAG-möte via Teams 6/10 kl 8.30-9.30

Dokument för inläsning inför projektbeslut mm mejlas ut till styrelsen.