BG-möte 1

Dags för möte med beredningsgruppen! OBS Ny möteslokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Skolgatan 7 Molkom. Kl 9-15.

Beredningsgrupp 22 februari kl 9-15

Dags för ett nytt möte med styrelsens beredningsgrupp inför projektbeslut. Dokument för inläsning kommer att finnas på Internsidan.

Kallade till detta möte är:

BG-möte 1
Ideell sektor: Danne Helmersson, Johnny Svensson, Pernilla Samuelsson
Ersättare: Åsa Hååkman Eriksson, Anders Larsson, Mikael Tuneld

Privat sektor: Lisa Gärdt, Björn Karlsson, Lars Emilson
Ersättare: Kristina Ahlstedt Karlsson, Torbjörn Johansson, (Lars-Ove Byström)

Offentlig sektor: Ann-Louise Izindre, Annika Axelsson, Henrik Lindholm
Ersättare: Kristina Karlsson, Mikael Kindberg, Henrik Degert Grahn

OBS: Mötesplatsen är ändrad. Vi träffas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Molkom – Skolgatan 7!