Årsmöte

Dags för årsmöte med "nya" Leader Närheten. Detta sker digitalt via Teams kl 18-19. Länk mejlas ut till alla registrerade medlemmar tillsammans med kallelse och dagordning.

Årsstämma för Leader Närheten

Den ideella föreningen Leader Närheten bildades den 12 september 2022 på Ölme Prästgård där vi inledde med en fin middag. Nu är det dags för årsmöte och detta kommer i stället att ske digitalt via Teams då verksamheten precis är i startgroparna och har ett lite mindre omfattande innehåll.

Datum: 8 mars 2023
Tid: 18.00 – 19.00

Du behöver inte föranmäla dig till mötet, en kalenderinbjudan går ut till samtliga registrerade medlemmar. I mötesbokningen kommer du att hitta årsmöteshandlingarna vilka även är tillgängliga på vår hemsida (med reservation för systemfel i samband med ny lansering av densamma). Se inlägg under Nyheter. Skicka ett mail till info@narheten.se vid problem så får ni handlingarna så snart som möjligt.