Ansökningsstopp!

Sista datum att skicka in en komplett ansökan i e-tjänsten för att hinna vara aktuell för beslut på nästa styrelsemöte.

Ansöknings-stopp innebär att vi har satt ett datum då vi senast behöver ha in en komplett ansökan inskickad i e-tjänsten till Jordbruksverket för ansökan ska hinna beredas innan nästa beslutsmöte i styrelsen.

Ansökan ska vara fullständigt ifylld och nödvändiga bilagor som budget ska vara bifogat.