Ansökningsstopp

17 April är sista dag för att skicka in en komplett ansökan för den här beslutsomgången.

Nu är verksamheten i den nya programperioden i gång och vi börjar förbereda oss för ett första beslutsmöte i den nya styrelsen. För att hinna bereda ärenden till detta möte behöver vi ha in kompletta ansökningar senast den 17 april.