Beviljade projekt i närheten under 2022

Leader Närheten har under 2022 prioriterat och fått beslut för 10 st projekt, varav två är LAG-ägda. Utöver dessa har tre projekt som prioriterades under 2021 fått sitt formella beslut. Vi är glada och stolta att presentera totalt 13 projekt som har fått sitt formella beslut om Bifall från Jordbruksverket under 2022:

Leader Närheten har under 2022 prioriterat och fått beslut för 10 st projekt, varav två är LAG-ägda. Utöver dessa har tre projekt som prioriterades under 2021 fått sitt formella beslut. Vi är glada och stolta att presentera totalt 13 projekt som har fått sitt formella beslut om Bifall från Jordbruksverket under 2022:

Utveckling av Trollspåret i Skived rustar upp och vidareutvecklar ett trevligt utflyktsmål med sagotema. Området byggs ut och tillgänglighets-anpassas med en ny aktivitetsbana, en fårhage och en toalett.

Hannäs Horse & Heart – övernattning och korttidsboende: projektet ska öka tillgången på övernattningsmöjligheter i bygden, vilket f a möter behovet för gäster på det närliggande hästcentret.

Musik i Molkom: projektägarna vill grunda en ny kulturell arena genom en musikfestival med både lokala och nationella artister. Projektet genomförs i samarbete med Molkoms Folkhögskola.

Återbruka rätt har fokus på ett ökat återbruk av f a begagnade datorer, surfplattor och mobiler. Ett ökat återbruk av elektronik kan spara mängder av CO2-utsläpp jämfört med om man kasserar produkterna och bara återanvänder metallerna.

Värmland 360 vill öka tillgängligheten och attraktionskraften till besöksmål i Värmland genom att erbjuda virtuella rundturer i 360-teknik.

Utvecklingscheck för service och mobilitet är ett LAG-ägt paraplyprojekt som syftar till att stimulera insatser för hållbara alternativ kring service och transporter på landsbygden.

Modern cirkus är ett projekt med en fantastisk uppslutning av ideella krafter. Projektet genomförde i somras en cirkusfestival i Forshaga folkets park och en cirkusskola för barn och unga. Det här ska vara startskottet på en årlig festival i olika kommuner, för ett nyskapande av ett kulturarv som engagerar många!

Swinga – nästa generations delningsekonomi för både stad och land – ett projekt som vill öka möjligheterna för delningsekonomi genom att skapa tekniska lösningar, samverkan och samarbetsmodeller för mindre företag på landsbygden som skulle kunna hyra ut sin utrustning.

Vad sägs om att bekvämt och säkert kunna åka på guidad havsörnssafari eller en fisketur, kanske med ett lunchstopp i skärgården? Den möjligheten erbjuder projektet Utveckling av sjöbaserad turism i norra Vänern. Projektet fyller en nisch i besöksnäringen som är i behov av fler aktörer!

Grönsaksodling av perenna växter vill sprida kunskap om hållbara odlingsmetoder och öka tillgängligheten av lokalproducerade livsmedel genom en ny odling. Projektet sker i nära samverkan med projektet…

Larstorpets kursgård som iordningställer ett gammalt torp till en tillgänglig mötesplats och kursgård. Temat på kursgården är en hållbar livsstil i flera aspekter, t ex självhushållning och odling, hållbara byggnadsmetoder, skogsbruk, trädgårdsterapi. Samarbetet med projektet ”Grönsaksodling av perenna växter” kan ge goda synergieffekter för de båda projekten.

Vänerresurs är ett LAG-ägt samarbetsprojekt med syfte att utveckla Vänerns fiske- och besöksnäringsfrågor. Projektet ska samordna leaderområden runt Vänern.

Bangolf i Forshaga har alldeles nyligen fått sitt formella beslut och kan nu starta sitt projektarbete på allvar. Projektet ska anlägga en minigolfbana i Forshaga folkets park. Banan ska vara kvalificerad för tävlingsspel på hög nivå vilket ökar attraktionskraften och kan ge synergieffekter för besöksnäringen i Forshaga. Projektet möter en efterfrågad aktivitet och ger en tillgänglighetsanpassad mötesplats för alla åldrar.

Projektarbetet är nu i full gång och vi ser förväntansfullt fram emot att få se resultatet av alla kreativa och engagerade insatser i Närheten!