Utveckla
din plats
på jorden

Projektstöd för hållbar landsbygdsutveckling

Leader Närheten arbetar för hållbar landsbygdsutveckling i Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Vi fördelar projektstöd till goda idéer med medel från EU, staten och kommunerna i vårt område.

Våra projekt utgår från lokala behov, lokalt engagemang, samverkan, nytänkande och hållbarhet – för bättre möjligheter och livskvalitet på landsbygden.

Vad behöver DIN hembygd för att utvecklas?

Projektstöd – Så går det till

Komma igång

Utforma din idé till ett projekt som kan matcha våra kriterier. 

Skriva ansökan

Gör en ansökan om projektstöd genom leader. Leaderkontoret vägleder dig!

Genomföra

Efter beslut om beviljat stöd genomför du ditt projekt.  

Avsluta

När projektet är klart redovisar du resultatet.

Projekt i Närheten

Här presenteras projekt som beviljats i Leader Närheten. Du kan titta på projekt från programperioden 2014-2022 och vi lägger kontinuerligt upp nyare projekt allt eftersom. (Sidan är under uppbyggnad. Vi ber om överseende – fler projekt läggs in i mån av tid.)

Utvecklingscheck för service och mobilitet

Leader Närheten driver ett paraplyprojekt i syfte att utveckla infrastruktur och service på landsbygden. I projektet genomförs olika mindre delprojekt av externa idébärare.

Väse Aktivitetspark – Vildaparken

Ideella krafter i Väse startade arbetet med att skapa en ny mötesplats med fokus på fysisk utomhusaktivitet där det finns något för alla. Vildaparken i Väse är i dag ett mycket uppskattat och välbesökt utflyktsmål!

Modern cirkus

Cirkus i modern form – som ett sätt att främja folkhälsan, öka livskvalitén och skapa utveckling inom föreningsliv, sysselsättning och besöksnäring på landsbygden! 

Kyl och frysrum med förädlings-kapacitet

Ett projekt på Ruds gård som bidrar till positiva effekter framför allt rörande lokalproducerade livsmedel, men även för arbetsmöjligheter och integrationsarbete.

Servicepunkten i Värmskog

Drivna Värmskogsbor har tillsammans skapat ett servicecenter. De har med ideella krafter och pengar från Leader skapat en mötesplats för boende i närheten och ditresta besökare.

Antik & Design – Sjölunden

Den tomma gamla byggnaden Sjölunden i Molkom har fått nytt liv! Här blomstrar nu kultur och konst bland restaurerade vackra möbler och cafégäster.

Fryksta Snöeldorado

Fryksta Snöeldorado – ett stort projekt med många samarbeten, stora ideella insatser och ett mycket lyckat resultat!

Träffpunkt Rudskogen

I projektet Träffpunkt Rudskogen har man skapat en härlig mötesplats för Rudskogens Ryttarförenings medlemmar och hela bygden Rudskogen. 

Paketering av upplevelser och aktiviteter i Värmland

Värmland Camper AB har utvecklat ett koncept som främjar klimatsmart naturturism genom att skapa en ny typ av upplevelseturism samt bilda ett nätverk med lokala aktörer ute i regionen.

Vad är Leadermetoden?

Leadermetoden

Är en arbetsmetod som bygger på trepartnerskap mellan offentliga aktörer, representanter för näringsliv och för ideell sektor.

Leadermetoden handlar om ett utvecklingsarbete som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Leader är en förkortning av ett franskt uttryck; ”Liaison entre actions de dévéloppement de l’économie rurale” – som betyder ”Samverkan mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Läs mer på leadersverige.se 

Leaderprojekt

Leaderprojekt ger effekter!

Vad är ett leaderprojekt egentligen? Se en kort film om hur det funkar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på lokal utveckling?

Läs mer här på hemsidan om vad som kännetecknar ett leader-projekt, och kontakta leaderkontoret för att bolla din idé och få hjälp vidare!

Nyheter

Uppföljning av verksamhetsåret 2023

Leader Närheten har nu sammanställt den årliga uppföljning och utvärdering som rapporteras till Jordbruksverket.

Kallelse och dokument till Årsmöte: ”Nya” Leader Närheten

Leader Närheten (med verksamhet i programperioden 2023-2027) kallas till årsmöte den 17 april kl 17.00.
Plats: Acksjöns skola, Acksjön 363

Kallelse och dokument till Årsmöte: ”Gamla” Föreningen Närheten

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte den 16 april kl 14.00.
Plats: Digitalt via Teams

Näringslivsmässa Hammarö 7 mars

Leader Närheten kommer att delta i Hammarös Näringslivsmässa.
7 Mars kl 10-18 i Hammarö Arena. Kom och prata landsbygdsutveckling med oss!

OBS: Underhållsarbete i Jordbruksverkets e-tjänst 7-8 mars

GOD JUL!

Kansliet tar nu julledigt. Vi ses igen i januari!

Nytt datum för Informationsträff i Kil

Anmäl er till informationsträff om Leader i Kil!
Kulturhuset KilArena – Matsalen 23/8 kl18.00.

Film om Informationsträffar!

Leader Närheten ger sig ut på informationsmöten i våra åtta kommuner. Anmäl deltagande via info@narheten.se eller håll utkik på Facebook och anmäl dig till ett evenemang i din kommun!

Informations-träffar

Leader Närheten ger sig ut på informationsmöten i våra åtta kommuner. Anmäl deltagande via info@narheten.se eller håll utkik på Facebook och anmäl dig till ett evenemang i din kommun!

Kallelse till Årsmöte: ”Gamla” Föreningen Närheten

Föreningen Närheten (med verksamhet i programperioden 2014-2022) kallas till årsmöte den 13 april kl 17.00.
Plats: Lindås Lamm.

Beviljade projekt i närheten under 2022

Leader Närheten har under 2022 prioriterat och fått beslut för 10 st projekt, varav två är LAG-ägda. Utöver dessa har tre projekt som prioriterades under 2021 fått sitt formella beslut. Vi är glada och stolta att presentera totalt 13 projekt som har fått sitt formella beslut om Bifall från Jordbruksverket under 2022:

Näringslivsmässa

Leader Närheten kommer att delta i Hammarös Näringslivsmässa.
9 Mars kl 10-18 i Hammarö Arena. Kom och prata landsbygdsutveckling med oss!

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.