Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla

Natur- och kulturcheckar

Detta är ett så kallat paraplyprojekt vilket innebär att det är mindre uppdelade summor som kan sökas av organisationer men som administreras av Leader Närheten.

Delsummorna, om max 50 000kr, går till riktade insatser till förmån för åtgärder som främjar lokala naturvårdsåtgärder samt bevarar natur- och kulturarv vilket är fokusområden kopplade till insatsområde 6 i den lokala utvecklingsstrategin för Leader Närheten.

Vassbekämpning vid Buda friluftsbad
Friluftsbadet vid Buda var för en god tid tillbaka sedan ett populärt tillhåll för att utöva simning bl.a. men under åren har denna plats växt igen vilket gjort att den inte kunnat fortsätta att utnyttjas. Genom delaktiviteten har området återställts vilket främjar lokala naturvårdsåtgärder genom att miljön återställs till sitt ursprung vilket är av betydelse för insekter, fåglar m.m. Anledningen till utbredningen av vass är vattenregleringen och ett arbete pågår med vassbekämpning pågår längs Vänerns kust vilket klingar väl med denna insats. Besökare har åter hittat friluftsbadet och fricampandet har ökat avsevärt med uppskattningen om 75-100 nya gästnätter. 
Insatsen har omfattat cirka en hektar till budgeten 30 500kr. 

Acksjöns byforskningsprojekt – kulturvandringsleder 
Acksjöns vandringsleder är välbesökta och ligger i vacker natur med skogar, berg och vattendrag. Acksjöbygden är en gammal bygd och det finns många intressanta och historiska platser som passeras vid vandringarna till vilka det nu finns tillgänglig information. Tillsammans med en rad samverkanspartners har delprojektet inventerat, dokumenterat och tillgängliggjort kulturhistoriska objekt genom att dels röja skymmande vegetation men också genom informationsskyltar och väganvisningar. 
Budget: 50 000kr. 

Myrastugan 
Ett tak har restaurerats på en stuga belägen vid Forshaga Hembygdsgård. Stugan bär på ett kulturhistoriskt arv och syftet med restaureringen är att eftervärlden ska ges möjlighet att ta del av hur bostadsförhållandena såg ut förr. Specialkompetens anlitades för att få hjälp med restaureringen för att säkerställa att byggnaden bevaras på ett korrekt sätt. Myrastugan är en byggnad från tidigt 1700-tal och har bland annat tjänstgjort som bostad och postkontor i Forshaga och som sedan 1961 står placerad vi Hembygdsföreningen, Bråtarna. Föreningen är mycket nöjda med resultatet, Myrastugan lyser nu som ett litet smycke på Hembygdsgården! 
Budget: 50 000kr. 

Vassklippning vid Buholmen
Buholmen är en naturligt skyddad naturhamn som blivit attraktivare genom delprojektet som inneburit att vass klippts och avlägsnats ifrån området som omfattar ca 0,5hektar. 
Budget: 9000kr

Segmons digitala arkiv
I arkivet för Segmons Hembygdsförening finns fotografier som dokumenterar bruket och livet i samhället under den tid då Kyrkebyns bruk var i drift, från år 1907 till 1979. Det finns även flera beskrivningar av den industriella verksamheten och livet i samhället, en del maskinskrivet, som tryck på papper samt handskrivet. Under brukstiden fanns ett stort utbud av kultur och idrott och Segmon hade allt som gör till ett modernt samhälle såsom skolor, daghem, äldrevård, butiker, järnvägsstation, bankfilial med mera. Allt detta för en befolkning under 1000 personer. Sedan nedläggningen av bruket försvann så gott som alla arbetstillfällen, orten är numera ett pendlingssamhälle med en ganska stor andel pensionärer och så gott som all samhällsservice är centraliserad till större orter såsom Grums och Karlstad. Många som bor i Segmon idag vet inte hur samhället har kommit till och hur livet var och föreningen vill underlätta för intresserade att lära känna allt detta. Det ger bakgrunden till dagens situation och kanske kan det också inspirera till vad som kan göras idag.
Då ansökan skrevs var det arkiverade materialet svårtillgängligt, dels för att det endast fanns i arkivet men också för att det var svårt att navigera i. Med de sökta medlen för delprojektet har föreningen digitaliserat och tillgängliggjort en del av det historiska arvet. Det är ett tidskrävande arbete där starten ringades in som avgörande då digitala verktyg och utbildning behövdes för att säkerställa långsiktigheten. Föreningen är nu igång och fortsätter att kontinuerligt digitalisera arkiverat material. 
Budget: 50 000kr

Silverleden
I Värmskog finns denna vandringsled som utgår ifrån Värmskogs kyrka och leder till Silvergruvorna i Vegerbol och LM Ericssons minnesgård. Leden är cirka 9km lång och frekventeras av både värmskogsbor samt gäster till Café Lilenäs och vandrarhemmet i Värmskog. Vandringsleden var i behov av upprustning i form av dikningsarbeten och röjning då man under de senaste åren fått koncentrera sig på gräs- och buskröjning eftersom det lilla bidrag som erhålls varje år inte är tillräckligt för att göra de lite större arbetena. Nu är vandringsleden upprustad och många har i spår av pandemin promenerat torrskodda. 

Möjlig – och hållbar – framtid för historiska HERRGÅRDEN I BORGVIK
Herrgården i Borgvik är en fantastisk byggnad med massor av historia och är ett av de värmländska byggnadsminnena. Länsstyrelsen beskriver herrgården som en av Värmlands bäst bevarade herrgårdsbyggnader i karolinsk stil. Gården, som uppfördes kring sekelskiftet 1700 av bröderna Nils och Erik Borgström, var länge en helt unik herrgårdsanläggning med två likadana huvudbyggnader timrade i en våning, rödmålade och under säteritak. Under byggnaden fanns ett flertal källarvalv med ingångar från gårdssidan. Till de båda herrgårdarna hörde dränstugor, flyglar, brygghus med mera som tillsammans bildade en inbyggd gård med ett badhus i centrum.
Herrgårdens placering ”mitt i” den gamla bruksorten gör att den, tillsammans med övriga besöksmål (Sliperiet, Kyrkan, Borgviks Boa, Museet, Klensmedjan, Kvarnen etc), utgör en miljö som historiskt och kulturellt är väldigt intressant. Byggnaden ägs av stort skogsbolag och framtiden för Herrgården har varit oviss varför föreningen Besöks- och kulturutveckling i Borgvik sökte medel för att försöka finna en möjlig framtid där objektet tas till vara på ett sätt som även gynnar bygden. En mycket noggrann genomgång var nödvändig att göra för att hitta en verksamhet som klarar att utgå från de byggnadstekniska restriktionerna som finns för byggnaden samtidigt som det ska vara ekonomiskt hållbart. Delaktiviteten är att betrakta som en förstudie och en sammanställning finns presenterad med förslag på hur herrgårdens historia skulle kunna återupplivas med exempelvis återskapande av odlingar, park, skulpturer m.m. Dokumentet utgör en vision som skall fungera som ett gediget underlag i arbetet att finna en framtid för herrgården som kommer ortens kulturliv till del. Delprojektet har hämtat inspiration till möjligheter om förvaltning genom Stora Nyckelviken som idag är ett populärt utflyktsmål med flera olika utbud på arrangemang. Delprojektet har även fått presentera sin idé för föreningen ASK som arbetar med att sprida kultur i alla dess former och kan söka medel för genomförande av visioner.  
Budget: 50 000kr
______________________________________________________________________

Insatsområde i utvecklingsstrategin: 6 Föreningsliv och ökad livskvalitet (Landsbygdsfonden)
Slutdatum: 2020-12-31

Beviljat stöd: 399 972 SEK (EU/stat:  203 986 SEK och LAG-pott:  195 986 SEK)

Prenumerera på nyhetsbrev!

Name
Email *

Leadermetoden

Kalender

< 2021 >
April
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Gilla oss på facebook!

Facebook Pagelike Widget
EU EU EU