Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla

Hållbart företagande–utifrån ett miljöperspektiv

Insatsområde i utvecklingsstrategin: 5 Företagande  (Regionalfonden)
Slutdatum: 2020-12-31
Beviljat stöd: 1 421 395 SEK (EU/stat:  886 335 SEK och LAG-pott: 535 060 SEK)

Sökandes egna beskrivning av projektet:
Vi vill med hjälp av projektet Hållbart företagande – utifrån ett miljöperspektiv öka barns och ungdomars kunskap och intresse för hållbar utveckling, främst kopplat till affärsidéer och företagande. Genom ökad kompetens inom området ska ungdomarna lära sig förstå vikten av hållbarhet, lära sig att se sin egen roll i en hållbar utveckling samt göra kopplingar till framtida utbildnings- och karriärval. Vi kan idag exempelvis se att många UF-företag väljer att importera produkter från Asien utan att reflektera över produktens bakgrund och hur dess tillverkning och transport påverkar miljön. Vi vill med hjälp av projektet bidra till att fler elever ökar förståelsen och reflekterar kring sina val och vilka följderna kan bli. Likt övriga länder i världen står Sverige inför den stora utmaningen att hejda den globala uppvärmningen och bidra till en hållbar utveckling. För att Värmland ska klara av att möta utmaningen är det viktigt att vi även engagerar den nya generationens företagare, morgondagens producenter av kreativa och konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Vi vill med hjälp av projektet jobba med hållbarhetsfrågan redan från grundskola och upp på gymnasienivå eftersom vi är övertygade om att vi på detta sätt kan bidra till att skapa ett naturligt hållbarhetstänk där barn och ungdomar redan från tidig ålder förstår innebörden av ett hållbart samhälle. Vi vill skapa arenor där de ungas kreativitet, drivkraft och engagemang ska få möta all den kunskap och erfarenhet som finns inom området. Genom att ge barn och unga möjligheten att utforma, testa och driva hållbara och miljömedvetna idéer bidrar projektet på sikt till etablering av fler hållbara produkter, innovationer och konkurrenskraftiga företag.

Prenumerera på nyhetsbrev!

Name
Email *

Leadermetoden

Kalender

< 2021 >
December
  • No Events

Gilla oss på facebook!

Facebook Pagelike Widget
EU EU EU